#1110 – Srinivas R

Name Quantity Price
120 Shots(1 Pcs) 1 1240
30cm Electric Sparklers(5 Pcs) 2 90
30cm Colour Sparklers(5 Pcs) 2 92
30cm Green Sparklers(5 Pcs) 2 94
30cm Red Sparklers(5 Pcs) 2 96
10cm Red Sparklers(10 Pcs) 3 75
10cm Green Sparklers(10 Pcs) 3 72
10cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 3 66
10cm Electric Sparklers(10 Pcs) 3 63
200 Wala(1Pcs) 1 72
Three Sound Rocket(10 Pcs) 1 100
Tri Colour (5 Pcs) 1 200
Flower Pots Dlx (5 Pcs) 1 180
Colour Koti (10 Pcs) 1 160
Flower Pots Giant (10 Pcs) 1 150
Disco Wheel(10Pcs) 1 85
4 x 4 Wheel(5 pcs) 1 130
Chakkar Deluxe (10Pcs) 1 140
Spinner Special(10Pcs) 1 150
Chakkar Big (10Pcs) 1 35
Chakkar Special (10Pcs) 1 70
Ultra Pencil (3pcs) 3 180
12” Shower Pencil (10pcs) 3 120
10” Magic Pencil (10pcs) 3 90
Electric Stone (Yellow)(10 Pcs) 1 15
Fire Stone (Red)(10 Pcs) 1 15
Hulk Stone (Green)(10 Pcs) 1 15
Jee Bomb Baa(10 Pcs) 1 15
Magic Pops(10 Pcs) 1 15
Assorted Cartoons(10 Pcs) 1 20
Snake Cartoons(5 Pcs) 1 20
Big Tablet (AXN)(1 Pcs) 5 50
4” Twinkling Star(10 Pcs) 2 160
1½” Twinkling Star(10 Pcs) 3 75
Photo Flash(5 Pcs) 1 60
2 Pipe 3 300
3 Pipe 2 400
1 1/2 Pipe 4 200
4 Pipe 1 400
Total: Rs.5510