#1144 – Sai mohan

Name Quantity Price
1000 Wala(1Pcs) 1 310
Flower Pots Big ( 10 Pcs ) 1 100
Flower Pots Special (10 Pcs) 1 120
Flower Pots Giant (10 Pcs) 1 150
Spinner Special(10Pcs) 1 150
Peacock(1 Pcs) 3 450
Siren(3 Pcs) 2 260
Rainbow Colour (Smoke)(3 Pcs) 3 450
Whistling Dragon(10 Pcs) 1 160
2 Pipe 5 500
3 Pipe 4 800
1 1/2 Pipe 4 200
30 Shots(1 Pcs) 1 310
Top Gun(5 Pcs) 1 200
12 Shots(1 Pcs) 1 150
Musical Rocket ( Cuckoo)(10 Pcs) 3 360
Musical 12 Shots(1 Pcs) 1 225
Colour Koti (10 Pcs) 1 160
Total: Rs.5055