#1099 – Sahil

Name Quantity Price
100 Wala(1Pcs) 1 36
200 Wala(1Pcs) 11 792
Bullet Bomb(10 Pcs) 1 21
Hydro Bomb(10 Pcs) 1 40
King Of King (3ply)(10 Pcs) 1 80
Three Sound Rocket(10 Pcs) 2 200
Flower Pots Special (10 Pcs) 2 240
Tri Colour (5 Pcs) 1 200
Flower Pots Big ( 10 Pcs ) 1 100
Chakkar Special (10Pcs) 2 140
Disco Wheel(10Pcs) 2 170
3 Pipe 1 200
2 Pipe 3 300
7 Shots(5Pcs) 2 200
30 Shots(1 Pcs) 1 310
15 Cm Pink Sparklers(10 Pcs) 1 100
15 Cm Blue Sparklers(10 Pcs) 1 100
30cm Electric Sparklers(5 Pcs) 2 90
30cm Colour Sparklers(5 Pcs) 1 46
1 1/2 Pipe 2 100
Musical Rocket ( Cuckoo)(10 Pcs) 3 360
Whistling Dragon(10 Pcs) 1 160
12 Shots(1 Pcs) 7 1050
Total: Rs.5035