#1133 – Ravindra Reddy

Name Quantity Price
5”Deluxe Crackers (12 Paper)(5 Pcs) 5 150
2 Sound Crackers(5 Pcs) 2 60
3 Sound Crackers(5 Pcs) 2 70
56 Gaint Crackers 2 80
100 Wala(1Pcs) 3 108
1000 Wala(1Pcs) 2 620
King Of King (3ply)(10 Pcs) 1 80
Classic Bomb (5ply)(10 Pcs) 1 160
Three Sound Rocket(10 Pcs) 1 100
Flower Pots Special (10 Pcs) 1 120
Colour Koti (10 Pcs) 1 160
Chakkar Deluxe (10Pcs) 1 140
30 Shots(1 Pcs) 1 310
12 Shots(1 Pcs) 1 150
12 Shots Raider(1 Pcs) 2 320
10cm Green Sparklers(10 Pcs) 1 24
10cm Red Sparklers(10 Pcs) 1 25
12cm Electric Sparklers(10 Pcs) 1 27
12cm Colour Sparklers(10 Pcs) 1 28
15 Cm Blue Sparklers(10 Pcs) 1 100
60 Shots(1 Pcs) 1 620
4” Lakshmi Dlx (12 Paper)(5 Pcs) 5 140
50 Deluxe (2¾ Inch) 1 82
Hydro Bomb(10 Pcs) 1 40
Two Sound Rocket(10 Pcs) 1 90
3 Pipe 1 200
120 Shots(1 Pcs) 1 1240
Total: Rs.5244