#1132 – Ram Kishore

Name Quantity Price
3 ½”Lakshmi (4Paper)(5 Pcs) 20 240
2 3/4 Bird(5 Pcs) 10 70
4” Lakshmi (10 Paper)(5 Pcs) 10 220
Gold Red Bijili-100 Pcs 10 270
Gold Stripped Bijili-100 Pcs 10 280
Flower Pots Giant (10 Pcs) 10 1500
Colour Koti (10 Pcs) 10 1600
Disco Wheel(10Pcs) 10 850
12” Shower Pencil (10pcs) 10 400
Electric Stone (Yellow)(10 Pcs) 10 150
Fire Stone (Red)(10 Pcs) 10 150
Dancing Butterfly(10 Pcs) 5 300
30cm Red Sparklers(5 Pcs) 10 480
30cm Green Sparklers(5 Pcs) 10 470
Total: Rs.6980