#1115 – RAJESHKANNAN S

Name Quantity Price
10000 Wala(1Pcs) 1 2480
Bullet Bomb(10 Pcs) 2 42
Hydro Bomb(10 Pcs) 1 40
King Of King (3ply)(10 Pcs) 2 160
Classic Bomb (5ply)(10 Pcs) 1 160
Super Bomb (7ply)(10 Pcs) 2 340
Paper Bomb (¼ Kg)(1 Pce) 2 100
Paper Bomb (½ Kg)(1 Pce) 1 100
Two Sound Rocket(10 Pcs) 1 90
Three Sound Rocket(10 Pcs) 1 100
Flower Pots Big ( 10 Pcs ) 1 100
Flower Pots Special (10 Pcs) 1 120
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 1 140
Flower Pots Giant (10 Pcs) 2 300
Colour Koti (10 Pcs) 1 160
Flower Pots Dlx (5 Pcs) 1 180
Tri Colour (5 Pcs) 2 400
Disco Wheel(10Pcs) 1 85
10” Magic Pencil (10pcs) 1 30
12” Shower Pencil (10pcs) 1 40
Ultra Pencil (3pcs) 1 60
Popcorn (3pcs) 1 120
Sivakasi Special (2pcs) 1 150
Fire Stone (Red)(10 Pcs) 1 15
Hulk Stone (Green)(10 Pcs) 1 15
Dancing Butterfly(10 Pcs) 1 60
Siren(3 Pcs) 1 130
Holi(1 Pcs) 2 80
Rainbow Colour (Smoke)(3 Pcs) 2 300
Musical 12 Shots(1 Pcs) 1 225
4 Pipe 1 400
3 Pipe 1 200
7 Shots(5Pcs) 1 100
8 Shots (Paper Shot)(1 Pcs) 1 400
12 Shots(1 Pcs) 1 150
12 Shots Raider(1 Pcs) 1 160
30 Shots(1 Pcs) 1 310
60 Shots(1 Pcs) 1 620
120 Shots(1 Pcs) 1 1240
Total: Rs.9902