#1124 – Patitapabana

Name Quantity Price
2 3/4 Bird(5 Pcs) 1 7
3 ½”Lakshmi (4Paper)(5 Pcs) 1 12
4” Lakshmi (10 Paper)(5 Pcs) 1 22
4” Lakshmi Dlx (12 Paper)(5 Pcs) 1 28
5”Deluxe Crackers (12 Paper)(5 Pcs) 1 30
2 Sound Crackers(5 Pcs) 1 30
3 Sound Crackers(5 Pcs) 1 35
28 Gaint NaN
28 CHORSA 20 300
100 Wala(1Pcs) 5 180
Bullet Bomb(10 Pcs) 2 42
Hydro Bomb(10 Pcs) 2 80
Super Bomb (7ply)(10 Pcs) 2 340
Lunik Parachute Rocket(10 Pcs) 2 580
Three Sound Rocket(10 Pcs) 3 300
Two Sound Rocket(10 Pcs) 3 270
Flower Pots Big ( 10 Pcs ) 1 100
Flower Pots Special (10 Pcs) 1 120
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 1 140
Flower Pots Giant (10 Pcs) 1 150
Colour Koti (10 Pcs) 1 160
Flower Pots Dlx (5 Pcs) 1 180
Tri Colour (5 Pcs) 1 200
Chakkar Big (10Pcs) 1 35
Chakkar Special (10Pcs) 1 70
Chakkar Deluxe (10Pcs) 1 140
Spinner Special(10Pcs) 1 150
Disco Wheel(10Pcs) 1 85
4 x 4 Wheel(5 pcs) 1 130
10” Magic Pencil (10pcs) 1 30
12” Shower Pencil (10pcs) 1 40
Ultra Pencil (3pcs) 1 60
Popcorn (3pcs) 1 120
Electric Stone (Yellow)(10 Pcs) 5 75
Fire Stone (Red)(10 Pcs) 5 75
Jee Bomb Baa(10 Pcs) 5 75
Magic Pops(10 Pcs) 5 75
Photo Flash(5 Pcs) 5 300
Siren(3 Pcs) 5 650
Penta Magic(5 Pcs) 5 400
Fire Bird(1 Pcs) 1 150
Mini Pops(5 Pcs) 1 60
Musical 12 Shots(1 Pcs) 1 225
Happy Frogs(10 Pcs) 1 150
Whistling Dragon(10 Pcs) 1 160
Musical Rocket ( Cuckoo)(10 Pcs) 1 120
4 Pipe 2 800
3 Pipe 1 200
2 Pipe 1 100
1 1/2 Pipe 5 250
120 Shots(1 Pcs) 1 1240
60 Shots(1 Pcs) 1 620
7cm Electric Sparklers(10 Pcs) 2 30
7cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 2 32
7cm Green Sparklers(10 Pcs) 2 36
7cm Red Sparklers(10 Pcs) 2 38
12 Shots Raider(1 Pcs) 2 320
Total: Rs.10347