#1095 – NIRISH KOTHARI

Name Quantity Price
2 3/4 Bird(5 Pcs) 20 140
5”Deluxe Crackers (12 Paper)(5 Pcs) 10 300
4” Lakshmi (10 Paper)(5 Pcs) 15 330
3 Sound Crackers(5 Pcs) 10 350
56 Gaint Crackers 5 200
Red Bijili -100 Pcs 5 125
Gold Stripped Bijili-100 Pcs 5 140
1000 Wala(1Pcs) 3 930
2000 Wala(1Pcs) 2 1240
5000 Wala(1Pcs) 2 2480
10000 Wala(1Pcs) 1 2480
Paper Bomb (½ Kg)(1 Pce) 1 100
Three Sound Rocket(10 Pcs) 4 400
Flower Pots Giant (10 Pcs) 3 450
Flower Pots Dlx (5 Pcs) 2 360
Flower Pots Big ( 10 Pcs ) 5 500
Chakkar Deluxe (10Pcs) 5 700
Chakkar Special (10Pcs) 5 350
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 5 700
12” Shower Pencil (10pcs) 5 200
Jee Bomb Baa(10 Pcs) 10 150
Holi(1 Pcs) 10 400
1 1/2 Pipe 4 200
4 Pipe 2 800
7 Shots(5Pcs) 10 1000
60 Shots(1 Pcs) 1 620
120 Shots(1 Pcs) 1 1240
15cm Electric Sparklers(10 Pcs) 5 225
15cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 5 230
30cm Electric Sparklers(5 Pcs) 5 225
30cm Colour Sparklers(5 Pcs) 5 230
50cm Electric Sparklers(5 Pcs) 2 300
Bullet Bomb(10 Pcs) 1 21
Hydro Bomb(10 Pcs) 1 40
Super Bomb (7ply)(10 Pcs) 1 170
Classic Bomb (5ply)(10 Pcs) 1 160
King Of King (3ply)(10 Pcs) 1 80
2 Pipe 1 100
3 Pipe 1 200
Total: Rs.18866