#1090 – Kirubakaran

Name Quantity Price
5”Deluxe Crackers (12 Paper)(5 Pcs) 10 300
4” Lakshmi Dlx (12 Paper)(5 Pcs) 10 280
4” Lakshmi (10 Paper)(5 Pcs) 10 220
Old is Gold-25 Pcs 1 140
Gold Stripped Bijili-100 Pcs 1 28
Red Bijili -100 Pcs 1 25
Gold Red Bijili-100 Pcs 2 54
100 Wala(1Pcs) 5 180
1000 Wala(1Pcs) 1 310
Super Bomb (7ply)(10 Pcs) 3 510
Classic Bomb (5ply)(10 Pcs) 1 160
Paper Bomb (¼ Kg)(1 Pce) 4 200
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 1 140
4 x 4 Wheel(5 pcs) 1 130
Photo Flash(5 Pcs) 1 60
Selfie Stick (White)(3 Pcs) 1 90
Helicopter(5 Pcs) 1 100
Siren(3 Pcs) 1 130
Mini Siren(5 Pcs) 1 75
6” Tin Beer(1 Pcs) 1 150
Whistling Dragon(10 Pcs) 1 160
Musical Rocket ( Cuckoo)(10 Pcs) 1 120
Musical 12 Shots(1 Pcs) 1 225
3 Pipe 1 200
30 Shots(1 Pcs) 1 310
10cm Electric Sparklers(10 Pcs) 2 42
10cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 2 44
10cm Green Sparklers(10 Pcs) 2 48
12cm Electric Sparklers(10 Pcs) 2 54
12cm Colour Sparklers(10 Pcs) 2 56
50 Deluxe (2¾ Inch) 1 82
100Deluxe (2¾ Inch) 1 160
Tri Colour (5 Pcs) 1 200
Bambarum(10 Pcs) 1 100
Total: Rs.5083