#1127 – Jeganath R

Name Quantity Price
4” Lakshmi Dlx (12 Paper)(5 Pcs) 8 224
2 Sound Crackers(5 Pcs) 4 120
28 Gaint 2 40
Gold Stripped Bijili-100 Pcs 1 28
King Of King (3ply)(10 Pcs) 2 160
Two Sound Rocket(10 Pcs) 1 90
Flower Pots Special (10 Pcs) 3 360
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 2 280
Colour Koti (10 Pcs) 2 320
Chakkar Special (10Pcs) 5 350
Disco Wheel(10Pcs) 2 170
Magic Pops(10 Pcs) 10 150
Photo Flash(5 Pcs) 2 120
Mini Pops(5 Pcs) 2 120
Penta Magic(5 Pcs) 2 160
Helicopter(5 Pcs) 2 200
1 1/2 Pipe 1 50
3 Pipe 1 200
12 Shots Raider(1 Pcs) 2 320
30 Shots(1 Pcs) 2 620
12cm Electric Sparklers(10 Pcs) 10 270
12cm Colour Sparklers(10 Pcs) 10 280
30cm Electric Sparklers(5 Pcs) 2 90
Kids Special 1 260
1½” Twinkling Star(10 Pcs) 10 250
Total: Rs.5232