#1085 – Gnanakkannu Tamilarasi

Name Quantity Price
2 3/4 Bird(5 Pcs) 5 35
3 ½”Lakshmi (4Paper)(5 Pcs) 5 60
4” Lakshmi (10 Paper)(5 Pcs) 5 110
4” Lakshmi Dlx (12 Paper)(5 Pcs) 5 140
5”Deluxe Crackers (12 Paper)(5 Pcs) 5 150
2 Sound Crackers(5 Pcs) 5 150
3 Sound Crackers(5 Pcs) 5 175
28 CHORSA 5 75
28 Gaint 5 100
56 Gaint Crackers 5 200
24 Deluxe (2¾ Inch) 5 205
100Deluxe (2¾ Inch) 5 800
50 Deluxe (2¾ Inch) 5 410
Gold Red Bijili-100 Pcs 5 135
Old is Gold-25 Pcs 5 700
Red Bijili -100 Pcs 5 125
Gold Stripped Bijili-100 Pcs 5 140
100 Wala(1Pcs) 5 180
200 Wala(1Pcs) 5 360
1000 Wala(1Pcs) 5 1550
2000 Wala(1Pcs) 5 3100
5000 Wala(1Pcs) 5 6200
10000 Wala(1Pcs) 5 12400
Baby Rocket(10 Pcs) 5 150
Rocket Bomb (Awaaz)(10 Pcs) 225 13500
Lunik Parachute Rocket(10 Pcs) 55 15950
Two Sound Rocket(10 Pcs) 5 450
Three Sound Rocket(10 Pcs) 5 500
Flower Pots Big ( 10 Pcs ) 5 500
Flower Pots Special (10 Pcs) 5 600
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 5 700
Colour Koti (10 Pcs) 5 800
Flower Pots Giant (10 Pcs) 5 750
Flower Pots Dlx (5 Pcs) 5 900
Tri Colour (5 Pcs) 5 1000
Siren(3 Pcs) 5 650
Penta Magic(5 Pcs) 5 400
Crack-Crack(1 Pcs) 5 750
Holi(1 Pcs) 5 200
Total: Rs.65300