#1117 – Eshwarmuthu

Name Quantity Price
4” Lakshmi (10 Paper)(5 Pcs) 2 44
5”Deluxe Crackers (12 Paper)(5 Pcs) 2 60
28 Gaint 5 100
100Deluxe (2¾ Inch) 1 160
Gold Stripped Bijili-100 Pcs 2 56
100 Wala(1Pcs) 5 180
1000 Wala(1Pcs) 1 310
Hydro Bomb(10 Pcs) 2 80
Bullet Bomb(10 Pcs) 2 42
Paper Bomb (½ Kg)(1 Pce) 1 100
Paper Bomb (¼ Kg)(1 Pce) 1 50
Rocket Bomb (Awaaz)(10 Pcs) 1 60
Lunik Parachute Rocket(10 Pcs) 1 290
Flower Pots Big ( 10 Pcs ) 4 400
Flower Pots Special (10 Pcs) 2 240
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 1 140
Chakkar Big (10Pcs) 5 175
Chakkar Special (10Pcs) 5 350
10” Magic Pencil (10pcs) 1 30
12” Shower Pencil (10pcs) 1 40
Ultra Pencil (3pcs) 2 120
Electric Stone (Yellow)(10 Pcs) 2 30
Fire Stone (Red)(10 Pcs) 2 30
Hulk Stone (Green)(10 Pcs) 2 30
Bambarum(10 Pcs) 1 100
Drone(5 Pcs) 1 150
Photo Flash(5 Pcs) 1 60
Helicopter(5 Pcs) 1 100
Water Queen(1 Pcs) 1 150
30 Shots(1 Pcs) 1 310
10cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 10 220
12cm Colour Sparklers(10 Pcs) 10 280
10cm Green Sparklers(10 Pcs) 5 120
1 1/2 Pipe 2 100
Sparkling Fountain(1 Pcs) 1 120
Rainbow Colour (Smoke)(3 Pcs) 1 150
4” Tin Beer(1 Pcs) 1 120
Total: Rs.5097