#1109 – DHIVYA

Name Quantity Price
4” Lakshmi (10 Paper)(5 Pcs) NaN
4” Lakshmi Dlx (12 Paper)(5 Pcs) 5 140
2 Sound Crackers(5 Pcs) 5 150
3 Sound Crackers(5 Pcs) 2 70
28 CHORSA 5 75
1000 Wala(1Pcs) 3 930
Rocket Bomb (Awaaz)(10 Pcs) 2 120
Chakkar Deluxe (10Pcs) 1 140
Drone(5 Pcs) 1 150
12 Shots(1 Pcs) 1 150
30cm Red Sparklers(5 Pcs) 5 240
30cm Electric Sparklers(5 Pcs) 5 225
15cm Green Sparklers(10 Pcs) 1 47
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 3 420
Flower Pots Giant (10 Pcs) 2 300
Flower Pots Special (10 Pcs) 3 360
Colour Koti (10 Pcs) 2 320
Three Sound Rocket(10 Pcs) 3 300
Two Sound Rocket(10 Pcs) 2 180
100Deluxe (2¾ Inch) 3 480
24 Deluxe (2¾ Inch) 5 205
Total: Rs.5002