#1122 – Dhanaraj S

Name Quantity Price
50cm Electric Sparklers(5 Pcs) 1 150
30cm Red Sparklers(5 Pcs) 1 48
30cm Green Sparklers(5 Pcs) 1 47
30cm Colour Sparklers(5 Pcs) 1 46
30cm Electric Sparklers(5 Pcs) 1 45
15 Cm Pink Sparklers(10 Pcs) 1 100
15 Cm Blue Sparklers(10 Pcs) 1 100
15cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 1 46
15cm Electric Sparklers(10 Pcs) 1 45
30 Shots(1 Pcs) 1 310
2000 Wala(1Pcs) 1 620
1000 Wala(1Pcs) 1 310
Flower Pots Special (10 Pcs) 1 120
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 1 140
Flower Pots Giant (10 Pcs) 1 150
Colour Koti (10 Pcs) 1 160
Flower Pots Dlx (5 Pcs) 1 180
Tri Colour (5 Pcs) 1 200
4 x 4 Wheel(5 pcs) 1 130
Disco Wheel(10Pcs) 1 85
Mr.Wheel(5 pcs) 1 175
Popcorn (3pcs) 1 120
Ultra Pencil (3pcs) 1 60
12” Shower Pencil (10pcs) 1 40
Sivakasi Special (2pcs) 1 150
Magic Pops(10 Pcs) 1 15
Money Bank(1 Pcs) 1 60
Cash Bomb(2 Pcs) 1 300
Drone(5 Pcs) 3 450
Photo Flash(5 Pcs) 2 120
Selfie Stick (White)(3 Pcs) 1 90
Selfie Stick (Red)(3 Pcs) 1 100
Peacock(1 Pcs) 1 150
Helicopter(5 Pcs) 3 300
Mini Siren(5 Pcs) 1 75
Siren(3 Pcs) 1 130
Mini Pops(5 Pcs) 1 60
Penta Magic(5 Pcs) 1 80
Sparkling Fountain(1 Pcs) 1 120
Water Queen(1 Pcs) 3 450
4” Tin Beer(1 Pcs) 2 240
6” Tin Beer(1 Pcs) 2 300
Holi(1 Pcs) 3 120
Rainbow Colour (Smoke)(3 Pcs) 1 150
60 Shots(1 Pcs) 1 620
Total: Rs.7507