#1145 – Arun

Name Quantity Price
5000 Wala(1Pcs) 1 1240
2000 Wala(1Pcs) 1 620
200 Wala(1Pcs) 4 288
Flower Pots Big ( 10 Pcs ) 4 400
Flower Pots Special (10 Pcs) 4 480
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 2 280
Flower Pots Giant (10 Pcs) 4 600
Colour Koti (10 Pcs) 4 640
Tri Colour (5 Pcs) 4 800
Chakkar Big (10Pcs) 3 105
Sivakasi Special (2pcs) 3 450
4 Pipe 1 400
3 Pipe 1 200
1 1/2 Pipe 4 200
2 Pipe 2 200
30 Shots(1 Pcs) 1 310
60 Shots(1 Pcs) 1 620
15cm Electric Sparklers(10 Pcs) 4 180
15cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 4 184
15cm Green Sparklers(10 Pcs) 4 188
15 Cm Blue Sparklers(10 Pcs) 4 400
100Deluxe (2¾ Inch) 3 480
Total: Rs.9265