#1068 – Anbumani

Name Quantity Price
4” Lakshmi Dlx (12 Paper)(5 Pcs) 1 28
4” Lakshmi (10 Paper)(5 Pcs) 1 22
2 Sound Crackers(5 Pcs) 1 30
Red Bijili -100 Pcs 1 25
King Of King (3ply)(10 Pcs) 1 80
Paper Bomb (¼ Kg)(1 Pce) 4 200
Flower Pots Big ( 10 Pcs ) 1 100
Flower Pots Special (10 Pcs) 1 120
Colour Koti (10 Pcs) 1 160
Chakkar Big (10Pcs) 1 35
Chakkar Special (10Pcs) 1 70
Spinner Special(10Pcs) 1 150
10” Magic Pencil (10pcs) 2 60
Ultra Pencil (3pcs) 1 60
Electric Stone (Yellow)(10 Pcs) 2 30
Fire Stone (Red)(10 Pcs) 1 15
Magic Pops(10 Pcs) 1 15
Jee Bomb Baa(10 Pcs) 1 15
Dancing Butterfly(10 Pcs) 1 60
AXN Small(10 Pcs) 1 30
Money Bank(1 Pcs) 2 120
1½” Twinkling Star(10 Pcs) 1 25
4” Twinkling Star(10 Pcs) 1 80
Photo Flash(5 Pcs) 1 60
Siren(3 Pcs) 1 130
Mini Pops(5 Pcs) 1 60
Fire Bird(1 Pcs) 1 150
7cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 2 32
7cm Green Sparklers(10 Pcs) 2 36
7cm Red Sparklers(10 Pcs) 2 38
10cm Electric Sparklers(10 Pcs) 1 21
10cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 1 22
10cm Green Sparklers(10 Pcs) 1 24
10cm Red Sparklers(10 Pcs) 1 25
12cm Electric Sparklers(10 Pcs) 1 27
12cm Colour Sparklers(10 Pcs) 1 28
12cm Green Sparklers(10 Pcs) 1 30
12cm Red Sparklers(10 Pcs) 1 32
15cm Electric Sparklers(10 Pcs) 1 45
30cm Electric Sparklers(5 Pcs) 1 45
30cm Colour Sparklers(5 Pcs) 1 46
15 Cm Pink Sparklers(10 Pcs) 1 100
15 Cm Blue Sparklers(10 Pcs) 1 100
15cm Green Sparklers(10 Pcs) 1 47
15cm Crackling Sparklers(10 Pcs) 1 46
15cm Red Sparklers(10 Pcs) 1 48
1000 Wala(1Pcs) 2 620
2000 Wala(1Pcs) 1 620
56 Gaint Crackers 2 80
24 Deluxe (2¾ Inch) 2 82
100Deluxe (2¾ Inch) 1 160
7cm Electric Sparklers(10 Pcs) 5 75
30cm Green Sparklers(5 Pcs) 1 47
30cm Red Sparklers(5 Pcs) 1 48
50cm Electric Sparklers(5 Pcs) 1 150
12” Shower Pencil (10pcs) 1 40
Popcorn (3pcs) 1 120
Sivakasi Special (2pcs) 1 150
Hydro Bomb(10 Pcs) 1 40
Bullet Bomb(10 Pcs) 1 21
Classic Bomb (5ply)(10 Pcs) 1 160
Paper Bomb (½ Kg)(1 Pce) 1 100
Two Sound Rocket(10 Pcs) 1 90
Three Sound Rocket(10 Pcs) 1 100
Flower Pots Ashoka (10 Pcs) 1 140
Flower Pots Giant (10 Pcs) 1 150
Flower Pots Dlx (5 Pcs) 1 180
Tri Colour (5 Pcs) 1 200
Chakkar Deluxe (10Pcs) 1 140
1 1/2 Pipe 1 50
2 Pipe 1 100
3 Pipe 1 200
4 Pipe 1 400
7 Shots(5Pcs) 2 200
8 Shots (Paper Shot)(1 Pcs) 2 800
12 Shots(1 Pcs) 1 150
12 Shots Raider(1 Pcs) 1 160
30 Shots(1 Pcs) 1 310
60 Shots(1 Pcs) 1 620
Top Gun(5 Pcs) 1 200
Family Friend 2 600
Festival King 1 500
Total: Rs.10525